Vad är fel med klädindustrin?

Textilarbetarnas villkor

Arbetarnas villkor är ofta inte de bästa, detta trots att modeindustrin säger sig vilja göra rätt för sig genom att erbjuda arbetarna goda förhållanden

Kemikalier

Kemikalier tillsätts bland annat för att göra flamsäkra möbeltyger och vattenavvisande jackor. Men även för att tillverka en vanlig T-tröja går det åt kemikalier. En del av dessa är farliga för både miljö samt hälsa. http://skraddarsydd.soup.io/ Är man till exempel astmatiker finns risken att man blir påverkad väldigt lätt. Mängden kemikalier som används är stor. Från fiber till färdig produkt sker tillverkningen i flera led och i många processer är kemikalier inblandade, till exempel vid fiberframställning, blekning, färgning och tryckning. Kemikalier tillsätts ofta till den färdiga produkten för att uppnå olika funktioner, till exempel anti­bakteriell behandling av sportkläder, flamskyddsbehand­ling av möbeltextilier, impregnering av allväderskläder samt medel för att motverka mögel vid transport och för­varing. I plasttryck på kläder kan det finnas mjukgörande ämnen, som ftalater. Det går åt smått otroliga ett kilo kemikalier för att producera en enstaka t-shirt. Den största mängden kemikalier används i färgningsprocessen.

Något som tillverkarna börjat göra på senare dagar är att tillsätta antibakteriella ämnen. De tvättas fort ut de känt miljöfarliga ämnena som triklosan, triklokarban och silver kommer ut i avloppen och dödar vattenlevande organismer.

Bomullsodling

Bomull odlas huvudsakligen i subtropiska samt tropiska delar och eftersom odlingen ofta sker i torra områden där sötvatten är en brist krävs konstbevattning av stora arealer. Bomull kräver väldigt mycket vatten för att odla. Så mycket som 29 000 liter vatten kan krävas för att producera ett kilo bomull. Konventionell bomullsodling har därmed en stor påverkan på sötvattnets kretslopp samt dess biologiska mångfald. Och människor lider allvarlig brist på rent dricksvatten.

Bomullsodling är inte bara vattenkrävande utan kräver även stora mängder jordbruks-kemikalier, för att minska angrepp från skadeinsekter och ogräs samt öka avkastningen. Odlingarna behöver årligen en fjärdedel av världens användning av insektsbekämpnings-medel och en tiondel av ogräsmedlen. Detta leder ofta till att andra organismer än skadedjuren blir skadade av giftet. Gifterna sprids vidare i näringskedjor och riskerar på sikt att påverka och störa funktionerna i viktiga ekosystem. Även människor blir sjuka när de exponeras för kemikalierna, i synnerhet bomullsarbetarna ute på fälten. Huvudvärk, illamående, svimningar och svåra allergier är exempel på vanliga problem. Hälften av all textilproduktion på jorden är bomull.